Företagets namn                                                                Verksamhetstid

Härja såg                                          1920t--1980t slut

Initiativtagare/ägare

Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabriks AB                          1920t-1946

Gilbert Klahr (1904-1994), Josef Klahr (1899-1988)

 och Joel Franzén (1901-1956                                               1946-1950

Josef Klahr och Rune Klaar (1927-1986)                                1950-1957

Rune Klaar                                                                          1957-1986

Härja Trä AB

Geografiskt läge

Härja

Historia

Sågen, som låg på fastigheten Härja Östergården 2:4, byggdes av Vulcans tändsticksfabrik i slutet av 1920-talet. Det var från början en ångdriven såg. År 1946 sålde Vulcan sågen till bröderna Gilbert och Josef Klahr från Bogshult i Daretorp och deras svåger  Joel Franzén från Ostabygd i samma socken. År 1950 sålde Joel Franzén och Gilberg Klahr sina andelar till Josef Klahr och dennes son Rune Klaar. År 1952 elektrifierade man sågen.  År 1957 övertog Rune Klaar sågen ensam och drev den fram till sin död 1986. Dennes son Tomas Klaar drev sågen ytterligare några år innan den lades ner. De sista åren drevs sågen i bolaget Härja Trä AB.

Produkter

Sågade trävaror

Fotografier

  • harja_sagHärja såg

Anställda

Text

Källor

Köpehandlingar. Muntliga uppgifter från Alvar Andersson, Stommen Härja.

Inventerare

Curt-Ove Ekdahl