Företagets namn                                       Verksamhetstid

Hörnvikens Garveri:

C O Thomassons garveri                   1875-1884

Joh. Alfred Jacobssons garveri      1884-1911

Bröderna Jacobssons garveri         1911-1915

Bodeckers garveri                                  1915-1920-talet

 

Initiativtagare/ägare

1. Carl Otto Thomasson (1848-1911)

2. Joh. Alfred Jacobsson ( 1858-1919)

3. Johan Samuel Jacobsson (1885-1949) och Josef Natanael Jacobsson (1891-1962)

4. Frans Adolf Bodecker (1875-1952)

Geografiskt läge

Hörnviken

Historia

1. Carl Otto Thomassons far Johannes Thomasson köpte Bälteberga gård år 1853 där Carl Otto växte upp. År 1875, vid en ålder av 27 år, bestämde sig Carl Otto att starta ett garveri i Hörnviken, som låg utmed Tidan på Bältebergas ägor.  Han drev garveriet i nio år, sedan sålde han det år 1884 till Joh. Alfred Jacobsson. Därefter var Thomasson garvare i först Holmestad och sedan Hjo. Han återvände därefter till Tidaholm med sin familj och de bosatte sig på Västra Drottningvägen 11 där han avled år 1911 av cancer.

 

2. Joh. Alfred Jacobsson föddes 1858 i Stenbäcken i Värsås. Han hade en farbror som var garvare i Dimbo och där fick han sin första kunskap i garveri. Han var sedan garavaregesäll i garveriet i Djursätra några år. År 1884 flyttade han från Värsås och tog över garveriet i Hörnviken, vilket han drev fram till 1911 då han överlät det till två av sina söner. Han hade även en läderaffär i anslutning till garveriet. År 1906 öppnade han en sko och läderaffär på Västra Drottningvägen 1 ( Joh Alfred Jacobssons skoaffär)

 

3. Bröderna Johan Samuel och Josef Natanael Jacobsson övertog garveriet år 1911 från sin far. De sålde garveriet 1915.

 

4. Frans Adolf Bodecker som kom från Sölvesborg övertog garveriet 1915. Hur länge han drev rörelsen vidare är okänt men troligen lades det ned efter några år. Verksamheten var dock igång 1920.

Produkter

Beredning av hudar och försäljning av läder

Fotografier

  • carlthomassonCarl Thomasson 1848-1911
  • runathomassonRuna Carl O. Thomasson
  • runajohansjacobssonRuna Johan S. Jacobsson
  • runavb1919Runa Johan Alfred Jacobsson VB 1919
  • hornvikenHörnvikens Garveri
  • hornviken2Hörnvikens Garveri
  • hornviken3Hörnvikens Garveri

Källor

Reskontrabok för Joh Alfred Jacobsson 1884-1897 förvarad hos Görel Jacobsson Tidaholm, Dödsrunor för Thomasson 1911, Joh.Alfred Jacobsson 1919 och Johan S Jacobsson 1949

Inventerare

Kjell Henrysson