Företagets namn                                                                          Verksamhetstid

Tidaholms Nya Charkuteriaffär

1932-1939

Tidaholms Nya Charkuteriaffär, S Engström livsmedel

1939-1965

 

Initiativtagare/ägare

 

1. Oskar Svensson (1878-1937) Josef Larsson (1890-1937) och

    Georg Olof Johansson (1887-1963)     

1932

2. Oskar Svensson och Josef Larsson

1932-1936

3. Josef Larsson

1936-1938

4. Sixten Engström (1902-1981)

1939-1964

 

Geografiskt läge

1. Solkullegatan 24

1932-1939

2. Gamla Torget 3

1939-1965

 

Historia

Josef Larsson, innehavare av Ettaks gård i Velinga och Georg Olof Johansson från Bryggaregården i Otterstorp i Valstad startade år 1932 tillsammans med Josef Larssons svåger Oskar Svensson en charkuteri- och speceriaffär på Solkullegatan 24 i Tidaholm. Tanken var att köttet skulle tas från delägarnas gårdar. Charkuteritillverkningen skedde i fastighetens källare. Butiken hade ingång från gaveln.  Redan samma år drog sig dock Georg Olof Johansson ur verksamheten. Enligt en annons i Västgöta-Bladet i december 1932 hade man även öppnat en filial vid Nya Torget (under Saga) och dessutom sålde man på Gamla Torget under torgdagarna. Filialen flyttades sedermera ner till Gamla Torget till den lokal som sedan kom att inrymma taxistationen under många år. Föreståndare för filialen vid Gamla Torget var Sixten Engström som hade arbetat i branschen sedan 1916. Även styckaren John Karlsson var anställd tidigt. Redan 1935 tog man köttprodukter från Skaraborgs läns slakteri i Skara. Man satsade även på en varubil vari man körde runt i området och sålde företagets produkter. Eftersom bilen var gul kallades den i folkmun för ”gula faran”. Den kördes av chauffören Garp.

 

År 1937 avled både Oskar Svensson och Josef Larsson. Detta ledde fram till att Sixten Engström år 1939 övertog charkuteridelen och förhyrde lokal i den nyuppförda fastigheten vid Gamla Torget benämnt Posthuset. Filialen lades ned. Oskar Svenssons änka Anna Svensson (syster till Josef Larsson) tog över speceriaffären vid Solkullegatan, se Speceri- och Matvaruaffär A Svensson.

Inledningsvis hade Sixten Engström fyra anställda, bla styckaren John Karsson som skulle bli kvar ända fram till slutet. Affären kom att bli en central för distribution av köttvaror från Skaraborgs läns slakteri. Handlare runt om i orten ringde in beställningar till charkuteriafffären och när varorna sedan kom från Skara per lastbil fördelades dessa av personalen för vidare transport med lantbrevbäraren. Affären tillhandahöll även ett antal specerivaror, varav många från USA. Solveig Jansson som var anställd sedan 1940-talet har berättat att butikslokalerna bestod av en affärslokal och ett styckningsrum där Johan Karlsson huserade. Många varor förvarades i källaren varför det kunde bli mycket springande upp och ned under en dag. Varje dag skulle dessutom alla ytor skuras rena.

År 1965 köptes affären av Tidaholms Slakteri- och Handels AB. Alla anställda fick möjlighet till fortsatt anställning hos köparen. Affären lades ned och lokalen kom därefter att övertas av Lidéns Blomsterhandel.

Produkter

Alla typer av charkprodukter såsom skinkor, olika typer av kött, korvar och syltor. Dessutom specerivaror.

Fotografier

 • nyachark19321216Annons från 16/12 1932
 • personal1937Personalen 1937
 • torget1940Gamla Torget 1940
 • annons1945Annons från 1945
 • fakturaFaktura från 1951
 • vb591211Annons Västgöta Bladet 11/12 1959
 • interior60tInteriör 1960 talet
 • sixtenengstromSixten Engström
 • bestnota1963Beställningsnota från 1963
 • vb640131Annons VB 31/1 1964
 • personal1Personalen Engströms Livs
 • personal2Personalen f.v. Rolf Hante, Ingrid Gustafsson, Norma Fihn, Harriet Andersson(Ruokolathi), Sixten Engström, Solveig Jansson, Kerstin Lindberg och John Karlsson
 • jkarlssonhenrikalmgrenJohan Karlsson och Henrik Almgren
 • engstromwerthenSixten Engström och Nils Werthen
 • vb650831Från VB 1965
 • jkarlssonakegustafssonJohan Karlsson och Åke Gustafsson

Anställda

John Karlsson, Hulda Larsson, Garp, Esse Svensson, Gilbert Wass, Björk, Rolf Hante, Norma Fihn, Harriet Andersson (gift Ruokolahti), Solveig Jansson, Kerstin Lundberg, Ingrid Gustafsson, Rossie Karlsson, Lars Norman, Inga-Lill Johansson och Elvy Eriksson.

Källor

Muntliga uppgifter från Gunvor Bank (dotter till Josef Larsson), Harriet Ruokolahti, Solveig Jansson

Handelsregistret Tidaholm, Västgöta-Bladet, Sveriges Privata företagare, 1941, s539, Livet i arbetarkvarteren Hägne, Solkullera och Tuvan, s 76f

Inventerare

Kjell Henrysson