Företagets namn                                                                Verksamhetstid

 

A L Anderssons läderhandel     

1891-1910t

Lorentz Anderssons skoaffär

1910t-1920

Billighets-Basaren  

1920t-1937

 

Initiativtagare/ägare

Lorentz Andersson (1853-1941)

Geografiskt läge

Gamla Torget 3

Historia

Lorentz Andersson var ursprungligen bondson från Åsle. I slutet av 1880-talet flyttade han dock med sin familj till Tidaholm där han hade fått jobb på Tidaholms bruks snickerifabrik. År 1891 bestämde sig dock Lorentz för att öppna en läderhandel i den länga utmed Gamla torget som sedermera kom att kallas Lorentzska längan. Hela familjen bodde ovanpå affärslokalen.

Någon gång i början av 1900t hade affären övergått till att bli en ren skoaffär. I början av 1920-talet ändrade Lorentz ännu en gång verksamhetsinriktning. Trolien hade konkurrensen inom skohandeln blivit för stor. Lorentz öppnade dels en diversehandel ”billighetsbasar” och dels en drickabod. När man gick in i förstugan kunde man till vänster gå in i billighetsbasaren som sålde allhanda varor för 15 öre styck och gick man till höger kom man in till drickaaffär där man kunde dricka sk skattefritt.

Lorentz blev änkman redan 1928. Enligt Ingemar Karlsson på Hägnelund var Lorentz en liten trevlig gubbe som alltid hade förskinnet på sig. Med tiden blev Lorentz ett sk original i staden och hela byggnadslängan döptes i folkmun om till Lorentzska längan. När byggnaden revs 1937 för att ersättas av det nya posthuset upphörde Lorentz med sin verksamhet.  Han avled 1941, 88 år gammal.

Produkter

Läder, skor, leksaker, husgeråd, glas och porslin, dricka, cigarrer

Fotografier

  • annons1910Annons från 1910
  • annons1910bAnnons från 1910
  • annons1923Annons från 1923
  • annons1928Annons från 1928
  • billighetsbasarenBillighetsbasaren
  • gamlatorget1893Gamla Torget 1893
  • familjekortFamiljekort
  • lorentzuteFoto Lorentz

Källor

Ernst Kjellgren, Tidaholm ,från sätesgård till industriort

Anders Lilja: I handelns tjänst, 90 år med Tidaholms Slakteri- och Handels AB, s 60

Muntliga uppgifter av Ingemar Karlsson på Hägnelund

Inventerare

Kjell Henrysson