vinjett

 

Företagets namn                                                                                 Verksamhetstid

Fiskhandlare Olle Jansson (Fesk-Olle)             1930-t—1960-t

Initiativtagare/ägare

Olle Jansson-Nord (1906-1977)

Geografiskt läge

Torghandel och ambulerande handel på landsbygden

Historia

Olle Janssons kallades allmänt för ”Fesk-Olle”. Hans föräldrar brukade olika gårdar i bygden. När Olle föddes brukade de Rolösa i Södra Fågelås. De blev sedan statare under Källefall. År 1922 flyttade familjen till ett litet hus kallat Petersburg under Köttorp i Baltak, som låg strax söder om Tidaholms stadsgräns. Olle blev detta hus trogen under resten av sitt liv.

När Olle började med fiskhandel är oklart men i slutet av 1930-talet var han verksam. Han sålde fisk dels genom torghandel onsdagar och lördagar och dels genom att gå runt med en cykelkärra med fisk i bygden. På fredagarna gick han en fastställd rutt i Baltak.

Han var en av de sista som fick el indragen i sitt hus. Ännu 1971 levde han utan el. Han förblev ogift. När han avlidit år 1977 revs stugan och idag finns inga spår kvar av den eftersom marken har tagits i anspråk av Tidaholms Återvinningscentral.

Produkter

Fisk

Fotografier

  • ollejanssonOlle Janssson
  • janssontorgetOlle Jansson på Torget
  • vb19710316Från VB Mars 1971

Anställda

Inga anställda

Källor

Arne Axelsson: Farfaratall, s 22, VB 19710316, 

Inventerare

Kjell Henrysson