Företagets namn                                       Verksamhetstid

Gustaf Edström                    1891-?

Initiativtagare/ägare

Gistaf Edström (1857-1945)

Geografiskt läge

Okänt

Historia

Gustaf Edström kom till Tidaholm år 1885 såsom timmerrättare. Han kom från Skagershult där han också var född. Han blev sedermera verkmästare och till sist rättare på Kullö. År 1898 avflyttade han med sin familj till Stenåsen i Dala.

Edström lät år 1891 registrera en firma som skulle idka handel med möbler mm. Inget är känt om denna möbelhandel. Kanske kom han aldrig igång med sin rörelse. I vart fall var en nedlagd när han flyttade till Dala år 1898. Han avled år 1945 i Stockholm

Produkter

Möbler

Inventerare

Kjell Henrysson