Företagets namn                                       Verksamhetstid

Skräddaren C W Sandell                          1876-1880

Initiativtagare/ägare

Carl Wilhelm Sandell f 1849

Geografiskt läge

Inom stadsplaneområdet i Tidaholm, möjligen i järnvägsstationen där Sandell hyrde rum.

Historia

Sandell var soldatbarn från Acklinga. Han antogs år 1873 som soldat för nr 854 Krogstorp i Daretorp. Redan efter 3 år fick han avsked p g a sjuklighet.  Han flyttade då in till Tidaholm med sin familj år 1873. Först i husförhörslängden för år 1876 tituleras han skräddare. Han är då bosatt med sin familj i stationshuset i Tidaholm. Han nämns första gången i Sveriges Handelskalender år 1877 och finns med 1879-1880. År 1880 utvandrar han dock med fru och två barn till USA.

Produkter

Skrädderi

Källor

Alnefelt: Den indelta armén i Vartofta härad, s374, Sveriges Handelskalender 1877-1880

Inventerare

Kjell Henrysson