Företagets namn                                          Verksamhetstid

Alphyddans  kiosk                    1930-1950t

Initiativtagare/ägare

Alma Hellberg (1885-1965)

Geografiskt läge

Kiosken låg vid Alphyddan utmed den sk  Gröna vägen upp till Helliden.

Historia

Kommunalarbetaren Alexander Hellberg och hans hustru Alma byggde Alphyddan år 1927. Någon gång på 1930-talet öppnade Alma en liten kiosk på tomten utmed den sk Gröna vägen. Troligen var den öppen endast på den ljusa delen av året. Det är oklart hur länge kioskrörelsen bedrevs men den var igång in på 1950-talet. Dottern Ingeborg och hennes man Harald Bäck övertog senare fastigheten. Det är inte utrett om de drev kiosken vidare.

Produkter

Kioskvaror.

Källor

Arne Axelsson, Farfara tall, Från Ekepiggen till Hellidsberget, 2007. s 5.

Inventerare

Kjell Henrysson