vinjett

 

Företagets namn                                                                     Verksamhetstid

E. Nyléns Speceri- & Mjölkaffär

1947-1970

Larssons Livs

1970-1991

ICA Lyktan

1991-2001

 

Initiativtagare/ägare

Erik Nylén (1914-1995)

1947-1970

Karl-Erik Larsson (1936-2014)

1970-1991

Margareta Kroon (f 1958)

1991-1995

Peter Tiverman (f 1964)

1995-1999

Ing-Marie Mildton Persson f 1964

1999-2001

 

Geografiskt läge

Östergatan 14

Historia

När makarna Einar och Lisa Ström under senare delen av 1940-talet skulle bebygga en inköpt tomt utmed Östergatan ansåg Lisa Ströms far, som bodde i en angränsande fastighet, att det saknades en livsmedelsaffär i denna delen av staden. Kontakt togs med butiksbiträdet Erik Nylén som nappade på förslaget om att öppna en egen affär. Byggnaden uppfördes på så sätt att i nedre botten inrymdes en affärslokal och en mindre lägenhet medan övervåningen inreddes som bostad åt familjen Ström.

Erik Nylén var från en välkänd köpmanssläkt i Ekedalen där hans far var lanthandlare. Även hans bröder blev handlare. Erik Nylén arbetade först som butiksbiträde i Bengtzons speceriaffär och senare i Rohdins speceriaffär i Tidaholm. I oktober 1947 lät han inregistrera sin firma i handelsregistret. Troligen i början av 1948 öppnades affären i den då nybyggda fastigheten. År 1961 köpte han fastigheten och familjen kunde då flytta dit. Han lät under sin tid som handlare göra om affären till en snabbköpsbutik genom en utbyggnad på baksidan.

År 1970, efter 22 års verksamhet, överlät han affärsrörelsen till Karl Erik Larsson, som tidigare varit affärsanställd inom konsum. Larsson döpte om affären till Larssons Livs. Han drev affären till år 1991. Ny innehavare blev Margareta Kroon som kom från en välkänd köpmanssläkt i Stenstorp. Hon valde att döpa om namnet till ICA-Lyktan. Redan 1995 fick hon erbjudande att överta en större ICA-butik i Skövde och valde då att sälja affären till Peter Tiverman, som hade arbetat som anställd inom Tidaholms Slakteri- & Handels AB, ”Axiboden”, i Tidaholm. Efter fyra års innehav överlät han rörelsen vidare till Ing-Marie Mildton Persson Ing-Marie drev rörelsen fram till juni 2001 då hon valde att lägga ner rörelsen p g a de krav som ICA ställde på små butiker. Ing-Marie behöll fastigheten och driver där sitt nya företag Ing-Maries Hud och Harmoni. (2020).

Produkter

Specerivaror, mjölk

Fotografier

  • ostergatan14Affären på Östergaten
  • eriknylenErik Nylen
  • vb581209Annons VB 9 dec 1958
  • annons1968Annons från 1968
  • annons1970Annons från 1970
  • vb700505Från VB 5 maj 1970
  • img8965Reportage VB 1970
  • vb950613Från VB 13 juni 1995

Anställda

Rossie Karlsson

Yngve Antonsson

Berit Johansson

Sonja Johansson

Eve-Britt Joelsson

Elin Lindström

Asta Johansson

Linda Lundberg

 

Källor

Handelsregistret Tidaholm s 707

Muntliga uppgifter av Anna Flarup, Janne Ström, Margareta Kroon och Ing-Marie Mildton Persson

Inventerare

Kjell Henrysson