vinjett

 

Företagets namn                                                        Verksamhetstid

Tidaholms Gummiverkstad       1923/24-1938/39

Initiativtagare/ägare

Erik Bergqvist (1895-1945)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 6                                                  1923-1929?

Kullö                                                                             1929-1938?

Historia

Erik Bergqvist, som var född i Jönköping, inflyttade 1923 till Tidaholm. Det angavs att han var elektrisk montör. Ganska snart därefter startade/övertog han en gummiverkstad med adress Västra Drottningvägen 6. Det finns en uppgift om att han övertagit verksamheten från en V Karlsson. Verksamheten finns inte registrerad i företagsregistret. Han samarbetade med Benders bilverkstad och bensinstation som låg på samma plats. I början använde han Benders telefonnummer men ganska snart skaffade han ett eget abonnemang som var Tidaholm 286. I slutet av 1920-talet valde han att flytta sin rörelse till Kullö. I slutet av 1930-talet valde han att flytta till Helsingborg där han avled 1945 endast 50 år gammal. Han saluförde däck av fabrikaten Dunlop, Fisk och Englebert. Han måste också haft en kompressor eftersom han erbjöd tryckluft.

Produkter

Gummihjul, reparationer av gummihjul, galoscher och stövlar.

Fotografier

  • annons1925Annons från 1925
  • vdrottnvagen1927Verkstaden på Västra Drottningvägen
  • annons1937Annons från 1937
  • prislistaPrislista

Anställda

Inga kända

Källor

Annonser i almanackor och i VB, dödsruna i VB

Inventerare

Kjell Henrysson