Företagets namn                                       Verksamhetstid

Bokbindare J M Lewenhagen           1878-1880

Initiativtagare/ägare

Johan Melchior Lewenhagen (1844-1905)

Geografiskt läge

Stadsplan

Historia

Lewenhagen som var född i Nyköping inflyttade med sin familj från Falköping år 1878. De bosatte sig först i ett hus inom Stadsplan men flyttade sedan till Granbacken. Redan 1880 flyttade de tillbaka till Falköping. År 1900 arbetade Lewenhagen som kartongmakare i Oskarshamn där han avled år 1905.

Produkter

Bokbinderi

Källor

Sveriges Handelskalender 1879-1880

Inventerare

Kjell Henrysson