Företagets namn                                                                    Verksamhetstid

 W G Pettersson Möbelsnickeri                        1895-1926

 W G Pettersson & Co Möbelsnickeri              1926-1944

 

Initiativtagare/ägare

Wilhelm Gottfrid Pettersson (1868-1956)                      1895-1926

W G Pettersson, Oscar Vilhelm Petterson och

Hans Gustaf Ågren                                                         1926-1944 

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 42 i området kallat Mannhem

Historia

Snickaren Petter Johansson i backstugan Pettersburg i Baltak hade sönerna bl a Johan Edvin, f 1857, August, f 1860 och Wilhelm Gottfrid, f 1868. År 1892 byggde Petter ett hus utmed Västra Drottningvägen, kallat Gudhem, sedermera V:a Drottningvägen 37 dit familjen flyttade. De båda äldre bröderna Johan Edvin och August byggde var sitt eget hus utmed samma gata vilka de kallade Edhem, senare V:a Drottningvägen 43, respektive Fridhem. Johan Edvin blev slöjdlärare på Mannhems skola som låg intill. 

I början av 1890-talet byggde bröderna en snickeriverkstad på andra sidan V:a Drottningvägen (nr 42) och startade möbeltillverkning. Det var mellanbrodern August som först stod som ägare men när han avled redan 1895 tog den yngre brodern Gottfrid över ägandet. Bröderna Pettersson blev berömda för sina fina och välgjorda möbler. Enligt ryktet hade de dock lite svårt att dra jämt varför de helst arbetade på var sin våning.

År 1926, då den äldre brodern Johan Edvin troligen inte var verksam längre (han dog 1931) tog Gottfrid in sin son Oscar Vilhelm och en anställd, Hans Gustaf Åberg, som delägare. De drev företaget fram till 1944 då det lades ned. 

Verksamheten bedrevs helt utan moderna maskiner enligt Ingemar Karlsson. Gottfrid var också intresserad fotograf varför det finns foton tagna av honom

År 1896 öppnade Gottrid och hustrun Elin en speceriaffär i uthuset till bostadsfastigheten Gudhem. Affärsingången är fortfarande intakt.

Produkter

Möbler

På Tidaholms Museum finns en sexkantig monter tillverkad av bröderna Pettersson för Vulcans räkning till Stockholmsutställningen 1897.

Fotografier

  • fabrikFabriksbyggnaden
  • fakturaFaktura
  • annons1929Annons från 1929
  • verkstadVerkstaden
  • wgpetterssonW G Pettersson
  • inverkInteriör från W G Petterssons verkstad med Gottfrid Pettersson i förgrunden
  • gotoemGottfrid och hans fru Elin
  • tandsticksada650Specialmonter för Vulcans Tändstickfabrik för Stockholmsutställningen 1897

Anställda

Det är okänt vilka anställda man hade utöver ägarna. 

Källor

Muntliga uppgifter av Ingemar Karlsson, Hägnelund, Handelregistret, s 359, Bilder från vår bygd nr17, 1995 

 

Inventerare

Kjell Henrysson