vinjett

Företagets namn                                                     Verksamhetstid

Oskar Fröbergs Guldsmedsaffär                                  1905

Initiativtagare/ägare

Karl Oskar Fröberg (1878-1963)

Geografiskt läge

Okänt

Historia

Oskar Fröberg var skomakareson från Lugnås. Han lärde till urmakare och var verksam i Mariestad. Han sadlade sedan om till guldsmed och öppnade egen butik i sparbankhuset i Mariestad. År 1905 anmälde han till handelsregistret att han ämnade öppna guldsmedsaffär även i Tidaholm. Troligen hade han tänkt sig att öppna en filial i Tidaholm. I första numret av Väst-Göta Bladet 20 december 1905 hade han en annons. Av annonsen framgår att hans butik fanns i "Löfvings hus" vilket var Norra Kungsvägen 7. Det är osäkert om han verkligen kom igång med affären. Troligen avvecklade han den ganska snart. Han avled i Mariestad år 1963.

Foton

  • tt051027Annons Tidaholms Tidning 1905
  • vb051230Annons VästgötaBladet 30 dec 1905
  • georgpetersonText ??

Inventerare

Kjell Henrysson