Företagets namn                                                                         Verksamhetstid

Aug Elzéns Garn-, Speceri och Diversehandel              1888-1931

Initiativtagare/ägare

August Elzén (1853-1936)

Geografiskt läge

Stenforsen Madäng 1888-1896

Stallängen i Tidaholm 1896-

Lotentzlängan vid Gamla Torget  -1931

Historia

August var son av arrendatorn Jan Erik Johansson och hans hustru Stina Jansdotter i Vallby i Långtora församling strax norr om Enköping. Han genomgick år 1874 en kurs i Stockholm i aritmetik och bokhålleri och 1882-1883 var han bokhållare på Lidsta gård. Han lär ha arbetat i Värmland och Härnösand. År 1887 gifte han sig (troligen i Härnösand) med Gustava Modig från Daretorp. De bodde då båda i Härnösand. I november samma år flyttade paret till lägenheten Stenfors i Madängs by i Baltak strax utanför Tidaholm. Den 9 februari 1888 lät August registrera sig i handelsregistret. Han angav att han ämnade idka diversehandel. Under tiden i Baltak föddes 5 barn. År 1896 flyttade han över sin rörelse till Tidaholm och området Stallängen. Var affärslokalen var belägen är inte klarlagt men det kan ha varit i samma hus som familjen bosatte sig i nämligen S Kungsvägen 21. Det kan också ha varit i murare Malmbergs fastighet med adress S Kungsvägen 3. I en annons i Nya Tidaholms-Posten den 24 september 1896 lät han kungöra att han öppnat ”Garn-, Manufaktur- och Diversehandel i Stallängen”.

Rörelsen flyttades ganska snart över till ett mer centralt läge vid Gamla torget i ena ändan av den sk Lorentz-längan. Av annonser framgår att det var fråga om en speceri och diverseaffär. År 1930 överlät han rörelsen till de två anställda Samuel Almgren och Josef Johansson vilka fortsatte i samma lokal under namnet ”Aug. Elzéns efterträdare” tills huset revs 1938. År 1900 bodde familjen fortfarande på S Kungsvägen men år 1912 hade man flyttat till Trädgårdsgatan 1.

August Elzén och hans hustru var baptister varför barnen inte är döpta i kyrkan. De kom senare att tillhöra Tidaholms Missionsförsamling där August ingick i styrelsen 1922. Han var också ledamot av stadsfullmäktige samt revisor i Tidaholms Sparbank.

Produkter

Matvaror, garner, tyger, kläder, järnsaker, skor

Fotografier

 • 0198iRuna August Elzén
 • 0198mAugust Elzén
 • annons1899Annons från 1899
 • annons1902Annons från 1902
 • elzensAffären vid torget
 • thlmsmissionsforsTidaholms Missionsförsamlings styrelse

Anställda

Samuel Almgren

Josef Johansson

Källor

 1. Arkivuppgifter: Handelsregistret Skaraborgs län blad nr 35. arbetsintyg fr Lidsta gård 1883och intyg om genomgången kurs i Stockholm 1874
 2. Muntliga uppgifter, sonsonen Sune Elzén,Falun, sonsonsonen Per Elzén, Nävekvarn
 3.  Övrigt: Dödsnotis och Dödsruna i Västgöta-Bladet 1936. Annonser VB
 4. Fotografier Per Elzén
 5. Böcker: Gamla torp & stugor i Baltaks socken, s 157

Inventerare

Kjell Henrysson