Företagets namn                                                     Verksamhetstid

Svea-Tryckeriet                  1916-1919

Initiativtagare/ägare

Ruben Lorentz (1888-1979)

Geografiskt läge

Torggatan 8

Historia

Ruben Lorentz var son till den legendariske handlaren Lorentz Andersson som hade sin butik vid Gamla torget 3. Ruben utbildade sig först till bokbindare men blev sedan tryckarlärling i Falköping. Därefter fick han anställning vid Ivar Nybergs Tryckeri som tryckte Västgöta-Bladet i Tidaholm. År 1916 valde att starta eget tryckeri i Tidaholm. Enligt uppgift var det ett mycket litet tryckeri. Efter några år lades det ned. Ruben flyttade till Falköping där han fick anställning vid Falköpings Tryckeri. Han kom att verka som faktor vid detta tryckeri i över 40 år. Ruben Lorentz avled år 1979 vid 91 års ålder.

Produkter

Tryckerialster

Fotografier

  • vb1910310Annons VästgötaBladet 1916
  • annons1916Annons från 1916
  • annons1917Annons från 1917
  • rakning1918Räkning från 1918
  • rubenlorentzÄgaren Ruben Lorentz

Källor

Västgöta-Bladet 60 år, jubileumsnummer, 1965

Sammanställning över släkten Lorentz av Claes Handin

Inventerare

Kjell Henrysson