Företagets namn                                                                                   Verksamhetstid

Pettersson & Fahlgren                         1893-1894

Emma Fahlgren                                     1894-1898

Initiativtagare/ägare

Emma Fahlgren (1866-1958). Vem Pettersson var är okänt

Geografiskt läge

Rörelsen startade i urmakare Vallins hus (sedermera telefonhuset) med adress Torget 8. Från april 1894 flyttades verksamheten över till den nybyggda Basaren med adress Torget 2.

Historia

Emma Fahlgren var bonddotter från Junkragården i Kymbo. Hon måste ha startat sin rörelse under 1893 tillsammans med en annan kvinna vid namn Pettersson. Samarbetet blev dock kortvarigt då Emma redan året därpå stod som ensam innehavare till rörelsen. Rörelsen fanns kvar 1898 men upphörde därefter. Anledning var säkerligen att hon år 1898 ingick äktenskap med Frans Oskar Dahlén som startade en speceriaffär.

Produkter

Mössor och hattar

Fotografier

  • annons1893Annons från 1893
  • annons1894Annons från 1894

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Sveriges Handelskalender 1896-1898

Inventerare

Kjell Henrysson