vinjett

 

Företagets namn                                                                                                  Verksamhetstid

Bergqvist & Bäckander Skrädderiaffär             1902-1905

Initiativtagare/ägare

Gustaf Herman Bergqvist (1877-1932)

1902-1904

Carl Ruben Bäckander (1881-1945

1902-1905

 

Geografiskt läge

Gamla Torget 6 (Stenhuset)

Historia

Både Gustaf Herman Bergqvists och Carl Ruben Bäckanders fäder var skräddare. Bergqvist föddes i By socken i Dalarna medan Bäckander var född i Agnetorp. Carl Ruben Bäckander arbetade som skrädderiarbetare i Tidaholm. Gustaf Herman Bergqvists bakgrund är inte känd. Bergqvist och Bäckander måste dock haft någon relation till varandra eftersom de beslöt sig för att starta upp en skrädderiaffär ihop i Tidaholm. Bäckander var då endast 21 år gammal. I oktober 1902 flyttade Bergqvist in till Tidaholm från Västernorrlands län. Det angavs att han var skräddare. Den 24 november lär de inregistrera sin gemensamma firma i handelsregistret. De hyrde lokal i det sk stenhuset, sedermera bankhuset med adress Gamla Torget 6. De flyttade dessutom dit båda två. Redan efter två år utträdde Bergqvist ur firman och flyttade till Lidköping. Anledningen tycks vara att han hittat en kvinna där som han gifte sig med samma år. Bäckander beslöt dock att driva verksamheten vidare ensam. Det visade sig vara ett felbeslut. Den 1 augusti 1905 försattes han i konkurs. I konkursbouppteckning angavs tillgångarna vara värda 10 000 kr medan skulderna uppgick till 19 000 kr. Gode männen angav i sin redogörelse att han haft ett för litet rörelsekapital att han utan att ha förvissat sig om afffärens ställning betalat ut 1 000 kr till Bergqvist när denne slutade och slutligen att Bäckander ”ej varit i besittning af nödig fackkunskap ifråga om inköp av varor utan fått betala oskäligt höga priser för desamma”. Man misstänkte inte något brott.

Båda fortsatte som skräddare. Bäckander flyttade till Enskede där han avled 1945 medan Bergqvist avled redan 1932 i Mörbylånga på Öland.

Produkter

Kläder.

Fotografier

  • annons1902Annons från 1902
  • annons1904Annons från 1904
  • tp19041021Från Tidaholmsposten 1904

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Handelsregistret för Tidaholm, s 173, konkursakter Dimbo häradsrätt 1905 och annonser

Inventerare

Kjell Henrysson