vinjett

Företagets namn                                               Verksamhetstid

Tidaholms Dissousgas AB          1931-1947 (ca)

AGA Dissousgasstation                1947-1966 (ca)

Initiativtagare/ägare

AGA AB

Geografiskt läge

Museigatan

Historia

Dissousgas användes för svetsning. Gasen bestod av acetylen löst i en vätska, ofta aceton. Genom Gustaf Dahléns uppfinning av den sk AGA-massan kunde gasen hanteras industriellt utan risker. AGA startade ett antal fabriker i Sverige bl a i Tidaholm. Fabriken i Tidaholm, som startade i en nybyggd byggnad 1931, var den enda i sitt slag i Skaraborgs län. Från slutet av 1940-talet övertog AGA själva tillverkningen i Tidaholm. Försäljning av gas pågick i Tidaholm ännu 1966 men var avvecklad 1968. Det är oklart när produktionen av gas upphörde i Tidaholm. Fastigheten har därefter använts till bryggeri och restaurang.

Produkter

Dissousgas till svetsning

Fotografier

  • agaFabrikslokalen
  • vb501222Annons VB 1950

Anställda

Albert Andersson, kamrer på Tidaholms elverk, verkställande direktör från 1935

John Kalmefors (1899-1996) anges som kassör och föreståndare 1951-1953

Olof Westling (1906-1976) anges som gasmästare 1953-1966

Källor

Svenska Industrier, Västergötland och Göteborgs och Bohus län, 1945, s 485

Svensk Industrikalender 1947, s 154

Fotografi Tidaholms Museum

 

Inventerare

Kjell Henrysson