vinjett

 

Företagets namn                                                                                                               Verksamhetstid

1. Bröderna Högberg Stålmöbelfabrik

1933-1968

2. Bröderna Högbergs Mekaniska Verkstads AB

1968-1972

3. Högbergs Verkstads AB

1972-1997

4. Arkivator Högbergs AB

1997-1999

 

Initiativtagare/ägare

1. Bertil Högberg (1899-1967), Tage Högberg (1904-1986)

1933-1967

2. Tage Högberg och Bengt Högberg

1967-1986

3. Bengt Högberg, f 1946

1986-1997

4. Arkivator AB

1997-1999

 

Geografiskt läge

1. Uthus vid Holmen, Hörnviken

1933-1945

2. Industrigatan 2

1945-1999

 

Historia

Bertil och Tage Högbergs far David Högberg var förman på Vulcans tändsticksfabrik och när sönerna kom i arbetsför ålder fick de båda anställning på företagets kontor. På 1930-talet blev det svåra tider för många företag och Vulcan gick ner på tredagarsvecka. Bröderna Högberg valde då att på sin lediga tid starta en mindre tillverkning av framförallt stålottomaner i uthuset till deras fastighet Holmen vid Hörnviken. Efter en tid hyrde man en ledig lokal på Vulcans område men man valde snart att flytta tillbaka verksamheten till Holmen. Enligt en faktura från 1941 tillverkade man stålottomaner, sjukhussängar, järnkonstruktioner och järnramar till soffor. Redan när man var kvar på Holmen startade man också legotillverkning. Bertil Högberg var den som ledde verksamheten och som när omsättningen ökade slutade han sin anställning på Vulcan för att helt kunna ägna sig åt att leda det egna företaget. Till företaget kom också lediga arbetare från Vulcan. Först anställd var Gunnar Rydberg och sedan kom Arne Kjellgren, Olle Wallberg, Rydholm, Clarence Ax, bröderna Rune och Gösta Lindström och Olle Dahlgren. År 1945 anställdes också Urving Lilja. År 1944 sökte bröderna patent på sin sängkonstruktion i stål, kallad Skåpsäng. Patentet beviljades 1946.

År 1945 byggde man en egen fabriksanläggning på Industrigatan dit verksamheten överflyttades. Lokalerna kom att tillbyggas i flera omgångar. År 1967 byggdes maskinverkstaden till och 1973 lagerutrymmen. Bolaget investerade successivt i nya maskiner.

Verksamheten kom mer och mer att bestå av legoarbeten och finmekaniska produkter till framförallt SAAB och Volvo men även till IBM och Atlas Copco. Man gjorde bl a delar till Viggen-planet och Volvos traktorer. I början av 1950-talet kunde man sluta helt med ottomanerna. År 1973 var antalet anställda uppe i 52 stycken.

Bertil Högberg avled 1967. Tage Högberg arbetade inte aktivt i företaget utan arbetade fram till pensionen som verkstadschef på Vulcan. Ny verkstadschef blev Bengt Gustafsson. Han efterträddes i tur och ordning av först Lennart Eriksson och sedan Roland Pettersson. Bertil Borg var verkmästare under många år. Sture Andersson var förman. Ekonomichef under åren 1969-1999 var Jonny Graaf.

Tage Högbergs son Bengt blev delägare i företaget när Bertil avled 1967 och när även Tage Högberg avled 1986 blev han VD och helägare av bolaget.

Den 1 februari 1997 såldes företaget till Arkivator i Falköping. Antalet anställda uppgick då till 45 st. Ny VD efter Bengt Högberg blev Göran Bowles. Verksamheten i Tidaholm drev i endast två år. I februari 1999 meddelade Arkivator att man valde att flytta vissa maskiner till sin fabrik i Falköping. Efter fackliga förhandlingar flyttades sju maskiner och 18 st av arbetstagarna fick ny anställning i Falköping. Senare under våren 1999 övertog Tidaholms Produktion AB både industrifastigheten och resterande maskiner samt sex stycken ur personalen.

Företaget kom att verka i Tidaholm i sammanlagt 66 år.

Produkter

Verkstadsprodukter i metall, stålottomaner, sjukhussängar, legoarbeten till större tillverkare.

Fotografier

 • vb1945Annons Västgöta Bladet 1945
 • vb590828Från Västgöta Bladet 1959
 • industrigatanFabriken på Industrigatan
 • byggnadFabriken
 • arbetare2Arbete i Giggborrmaskiner. Närmast Stig Stadin
 • arbetare3Från verkstaden: fr v Rolf Lager, Bengt Högberg och Sture Andersson
 • ingakarlkvistInga Karlkvist
 • jubileumJubileum
 • medaljutdMedaljutdelning: fr v Tage Högberg, Conrad Johansson, Urving Lilja och Bengt Högberg
 • vb750628Från VB Juni 1975
 • vb970201bFrån VB 1997
 • vb990204Från VB 1999
 • vb990414Från VB 1999
 • patent1Patent Skåpsäng
 • patent2forts.
 • etikettEtikett

Anställda

Bland de tidigast anställda var Gunnar Rydberg, Arne Kjellgren, Olle Wallberg, Rydholm, Clarence Ax, Rune och Gösta Lindström, Olle Dahlgren, Urving Lilja, Göran Carlsson, Bertil Borg och Rolf Lager . I bolagets styrelse ingick bl a landsfiskalen Harry Resar. Beträffande övriga anställda se särskild lisa nedan.

Lista med anställda

Källor

Muntliga uppgifter från Bengt och Gerd Högberg, Urving Lilja och Jonny Graaf, annonser och artiklar i Västgöta-Bladet, Företagsregistret för Tidaholm, s 497

Inventerare

Kjell Henrysson